Assemblea general Fundacional

ASSEMBLEA GENERAL FUNDACIONAL DE L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS PER AL SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA (PAP)