Objectius i serveis

Objetius

L’Associació té com a objectius:

  • Promoure, en l’àmbit de la gestió dels residus a la Comunitat Valenciana, el model de recollida selectiva anomenat “Porta a Porta”, tot entenent que aquest és plenament compatible amb els principis de prevenció de la contaminació, de minimització dels residus, de valorització dels residus, de suficiència, de proximitat, de protecció i regeneració del sòl, de “qui contamina paga” i de transparència en la informació, i que a més, ha demostrat aconseguir el màxim grau d’eficiència –tant a nivell quantitatiu com qualitatiu– assolit fins a la data.
  • Establir el marc adequat per a possibilitar un intercanvi d’experiències més fluid entre els municipis que realitzen la recollida “Porta a Porta”.
  • Organitzar trobades tècniques per tal d’estudiar com optimitzar la recollida ”Porta a Porta”. Difondre els resultats d’estudis i experiències vinculades amb la recollida “Porta a Porta” mitjançant publicacions o qualsevol altre sistema de comunicació.

Serveis per a membres

A més, ofereix els següents serveis:

  • Efectuar compres de tot tipus de material (bosses compostables, cubells, etc.) de manera que comporte un estalvi econòmic per als membres associats, tenint en compte la legislació actual sobre contractes.
  • Coordinar la sol·licitud de subvencions, ajuts, etc. per tal de finançar qualsevol de les activitats ordinàries objecte de l’associació, i de forma específica per a realitzar campanyes d’implantació o de reforç de promoció de la recollida “Porta a Porta”.

Disposar d’informes, resultats, estudi sobre la recollida selectiva porta a porta.

Projectes

L’Associació posa a disposició tant dels seus membres com de la resta de municipis, administracions i institucions, empreses, altres col·lectius interessats, etc. estudis, documents i informes sobre la recollida porta a porta que es poden consultar a la secció de Documentació.

Actualment, l’Associació disposa, o bé està treballant en els següents projectes:

Seguiment i implantació de la recollida porta a porta
Visites municipis PaP per conèixer novetats i problemes de la recollida.
Seguiment da la implantació del sistema PaP en municipis valencians.
Estat de la recollida selectiva PaP a la Comunitat Valenciana.
Compres conjuntes
Inici de la compra conjunta de bosses compostables entre els membres associats. Ampliació del servei amb la compra conjunta de cubells i bujols per a la recollida selectiva de la fracció orgànica.
Intercanvis d’experiències
Tallers entre municipis PAP, per a intercanvis d'experiències.
Projectes singulars.
Altres
Actualització de la Web.
Difusió dels Manuals de recollida selectiva porta a porta.
Audiovisual sobre la recollida selectiva porta a porta.
Presència en jornades, fòrums i fires sobre gestió de residus.
Projecte de cooperació al desenvolupament.