Adhesió i estatuts

Adhesió i estatuts

Per a ser membre de l’Associació s’ha de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva.

Els futurs membres (ens locals municipals o supramunicipals) han de presentar la sol·licitud, sol·licitant a l’Associació la seva admissió com a membre.