L’associació

Qui som?

Organització

Els òrgans de l’Associació són:

L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà i en formen part els membres de dret de l’Associació.

La Junta Directiva

Regeix, administra i representa l’Associació. Paqui Momparler Orta, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, ha estat designat presidenta de l’associació, mentre que per la vicepresidència el designat ha estat Josep Francesc Signes, alcalde de Gata de Gorgos. L’alcalde d’Ayora, José Vicente Anaya, serà el secretari i Nuria Mengual Aparicio de la Mancomunitat La Canal de Navarrés, serà la tresorera.

Comissió tècnica

És l’òrgan de debat i treball tècnic i està formada pels membres de fet.
Assessora a la Junta Directiva i el Comissionat tècnic. Reunions trimestrals presencials. Contacte virtual permanent.

Comissionat tècnic

És la persona contractada per l’Associació encarregada de la seva dinamització, gestió i coordinació entre la Junta Directiva i la Comissió Tècnica.

Comissió Tècnica

Pendent de desgnació.