Nova llei de Residus i Sòls contaminats per al foment de l’economia circular a la Comunitat Valenciana.

S’ha publicat la LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de Residus i Sòls contaminats per al foment de l’economia circular a la Comunitat Valenciana. [2022/11439].

Data d’entrada en vigor: 22.12.2022

Les Corts han aprovat i la Presidencia de la Generalitat d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, ha promulgat aquesta llei.

Al llarg dels últims anys s’ha fet palesa la creixent preocupació científica, social i institucional, a tots els nivells de govern, pels impactes negatius que l’actual model de producció i consum prevalent en les societats industrialitzades està tenint tant sobre el funcionament del clima com sobre l’estructura i el funcionament dels ecosistemes terrestres, aquàtics i marins, tant a escala local com global.

En aquesta línia, des de les instàncies científiques i tecnològiques, la societat civil i les institucions s’ha advocat per una transformació del model econòmic que evite el malbaratament de materials, incremente l’eficiència en l’ús dels recursos i la energia, transite cap a l’ús generalitzat de fonts d’energia renovables, protegisca el medi ambient, restaure la biodiversitat i els serveis ecosistèmics de què es beneficia el conjunt de la societat i permeta una transició ecològica que reduïsca la vulnerabilitat social, econòmica i ambiental de les persones davant els efectes del canvi climàtic i previnga les seues causes.

Tots aquests criteris conformen el nou paradigma de l’economia circular.

Publicat en: 

DOGV núm. 9482 de 01.12.2022

Número identificador:  

2022/11439

Referència Base de Dades: 

010815/2022

 

Per a més informació:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2022/11/29/5/

Altres Notícies