Ajudes per a la contractació d’educadors i educadores ambientals

La Generalitat Valenciana ha notificat la proposta de resolució de concessió d’ajudes per a la contractació d’educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022.

Vistes les sol·licituds d’ajudes per a la contractació d’educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla Integral de Residus en la Comunitat Valenciana per a l’exercici de 2022 presentades per municipis, mancomunitats, àrees metropolitanes, consorcis de residus i diputacions provincials de la Comunitat Valenciana, s’emet la proposta de resolució.

La informació ha sigut enviada individualment a cada sol·licitant.

Cal destacar les dates del termini per a al·legacions: 10 dies des de la recepció de la notificació.

Altres Notícies